Home
Noworoczne zmiany PDF Email
piątek, 11 stycznia 2019 00:12

W dniu dzisiejszym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonało zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Dotychczasowego Prezesa Zarządu Bogdana Janikowskiego zastąpił na tym stanowisku Dawid Zawrin.

foto: KP WARTA Zawiercie - fanpage

Również dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Rafał Reroń i Członek Zarządu Zdzisław Zimny zostali zastąpieni na swoich stanowiskach.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KP Warta Zawiercie ustępującemu Zarządowi Klubu oraz Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium.

W wyniku przeprowadzonych wyborów członkowie stowarzyszenia na Prezesa Klubu wybrali Dawida Zawrina. Jego zastępcą został dotychczasowy członek Zarządu Łukasz Kłosowski.

Skład Zarządu Klubu został uzupełniony przez Agnieszkę Seweryn, Roberta Majchrzaka i Grzegorza Przybysza.

Zmiany nastąpiły także w Komisji Rewizyjnej. Ustępującą Komisję Rewizyjną w składzie Kazimierz Sikora - Przewodniczący oraz Krzysztof Słomka i Daiusz Pantak zastąpili Damian Ociepka - Przewodniczący oraz Grzegorz Haładyń i Michał Kałuża - członkowie komisji.

Ustępującemu Prezesowi oraz pozostałym Członkom Zarządu  i Komisji Rewizyjnej dziękujemy za wkład i poświęcenie w odbudowę i rozwój piłki nożnej w Zawierciu, a nowym władzom Klubu życzymy wytrwałości w dążeniu do założonych celów.

foto: KP WARTA Zawiercie - fanpage

 

 

Copyright by Klub Piłkarski Warta Zawiercie - 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone dla KP Warta Zawiercie i serwisów pokrewnych