Home
GPW sponsorem Warty. PDF Email

W dniu 05.09.2017 r Zarząd naszego klubu podpisał umowę sponsorską z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym S.A. w Katowicach. Umowa obowiązuje do końca tego roku z opcją przedłużenia na kolejny okres.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach jest producentem i hurtowym dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. Jest jednym z największych  tego typu w kraju i w Europie. Dostarcza swoim kontrahentom wodę  najwyższej jakości, pomimo działania na jednym z najbardziej zagrożonych ekologicznie rejonów kontynentu.Z wody dostarczanej przez GPW korzysta ponad 3 mln mieszkańców regionu z ok. 60 gmin wykorzystując sieć magistralną o długości niemal tysiąca kilometrów na obszarze ponad 4 tys. kilometrów kwadratowych. Uzdatnia wodę w 11 stacjach wodociągowych oraz posiada ok. 6 tys. obiektów systemu zaopatrzenia w wodę. To duża i dobrze wyposażona infrastruktura wodociągowa. Dzięki temu Przedsiębiorstwo w sposób systemowy zapewnia bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę regionu i jest tego gwarantem. Żadne rejonowe przedsiębiorstwo wodociągowe nie jest w stanie przesłać w razie awarii lub klęski żywiołowej wody pitnej na przeciwległy kraniec Górnego Śląska. Taką możliwość elastycznego i szybkiego reagowania stwarza, jedyny w kraju, pierścieniowy system ponad 900 km okalający największe aglomeracje w województwie śląskim.Dzięki niemu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zapewnia dostawę wody o stabilnych parametrach jakościowych w sposób ciągły i niezawodny. Przedsiębiorstwo dysponuje 10 nowocześnie wyposażonymi laboratoriami, które są potężnym narzędziem optymalizacji procesów uzdatniania i kontroli jakości wody dystrybuowanej siecią rurociągów .Zasadą przestrzeganą w GPW jest traktowanie wody jako dobra strategicznego, które wystarczyć ma jeszcze na wiele pokoleń Dlatego ponad 85 procent wody dostarczanej naszym partnerom Spółki pochodzi ze źródeł powierzchniowych, które są źródłami łatwiej odnawialnymi niż wody głębinowe.


 

 

Copyright by Klub Piłkarski Warta Zawiercie - 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone dla KP Warta Zawiercie i serwisów pokrewnych